Điều tra đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Phương thức được các đối tượng thực hiện là sử dụng doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ, tay nghề cao nhập cảnh Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, sau khi thực hiện cách ly, những người này ở lại làm việc tự do.