Xử lý sai phạm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Những sai phạm chỉ là thiểu số. Việc xử lý là cần thiết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đại đa số các nhà đầu tư, doanh nghiệp chân chính, hoạt động lành mạnh, tuân thủ pháp luật.