Cảnh báo: Gia tăng tình trạng lừa đảo qua mạng

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo qua mạng đã bùng nổ, đặc biệt nhắm vào những người dùng các dịch vụ tài chính, bảo hiểm tại Việt Nam.