Tăng nặng mức xử phạt vi phạm giao thông từ 1/1/2021

Nghị định 123 của Chính phủ sẽ tăng nặng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ so với Nghị định 100.