Công an khuyến cáo quan trọng: Không nên "vô tư" đăng ảnh CCCD gắn chip lên mạng

Theo khuyến cáo của công an thì việc người dân "vô tư" chia sẻ hình ảnh CCCD của mình trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.