Xem xét việc dán tem điện tử cho doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc lá và rượu

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã cho ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử, trên cơ sở ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, hiệp hội.