#

Chuyển đổi số phải gắn với đổi mới sáng tạo là trụ cột mới của nền kinh tế

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn liền với nền chuyển đổi số, kinh tế số trong tương lai là trụ cột mới của nền kinh tế, chiều 9/11, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện các sở, ngành của thành phố đã thăm không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TPHCM.

#