Người đưa ý Đảng đến với đồng bào Dao

07/10/2021 10:10

Là người có uy tín trong cộng đồng người Dao quần trắng, những năm qua, ông Đặng Hồng Quân luôn gương mẫu đi đầu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ông luôn là cầu nối đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến với người dân trong thôn.

 

Nhóm PV
Bạn đang đọc bài viết "Người đưa ý Đảng đến với đồng bào Dao" tại chuyên mục ẢNH - VIDEO.