Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Trong điều kiện bình thường, tốc độ phát triển BHXH năm sau sẽ tăng thêm khoảng 5 - 6% so với năm trước liền kề. Trong điều kiện hiện nay, để bảo đảm được tỷ lệ này, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ; toàn ngành nỗ lực, đặc biệt, nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.