Đà Nẵng hướng dẫn quy trình hỗ trợ người dân trở về thành phố

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình hỗ trợ người dân có nhu cầu trở về thành phố.