Từ 15/9, Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh bình thường trở lại

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế (BHYT) và không BHYT tại bệnh viện sẽ hoạt động trở lại từ ngày 15/9.