Thanh Hóa: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin phòng chống Covid-19

25/10/2021 08:35

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa.

hanh-1635125662.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa quy định hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa bao gồm việc cung cấp, cập nhật thông tin, quy trình cung cấp, xử lý thông tin, chế độ tổng hợp, báo cáo và trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn ; Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố ; Trạm y tế các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên tắc trong việc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa là:

Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và chính xác.

Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ, cập nhật và công khai thông tin trên Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh. Bảo đảm mục tiêu hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin phòng chống Covid-19 tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của chính quyền các cấp.

Chủ động, tích cực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ trong quản lý và thực thi công vụ giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin phòng chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa là kênh thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; bảo đảm vai trò là điểm tiếp nhận, phân tích và tổng hợp dữ liệu.

Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và được triển khai theo mô hình tập trung, máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh. Cổng có tên miền truy cập: https://covid19.thanhhoa.gov.vn

Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cung cấp các liên quan thông tin đến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của các cấp, các ngành; thông tin về bản đồ kiểm soát tình hình dịch bệnh của các địa phương trong tỉnh; thông tin về các khu cách ly tập trung của tỉnh; thông tin về các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu trực tuyến; cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh thông qua việc hiển thị dưới dạng số liệu và biểu đồ. Kênh tương tác, phản ánh với người dân thông qua các công cụ: Phản ánh, kiến nghị; Đăng ký về quê; Kênh Zalo của Ban chỉ đạo. Cung cấp thông tin có các liên quan khác như: hệ thống camera, đăng ký tiêm chủng, đăng ký mã QR, quản lý xét nghiệm…

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm cập nhật các thông tin liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh mỗi ngày 2 lần vào lúc 08h00 và 16h00.

Hoài Thu
Bạn đang đọc bài viết "Thanh Hóa: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin phòng chống Covid-19" tại chuyên mục XÃ HỘI. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).