Cơ hội cho xuất khẩu gạo

Trong khi hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu gặp khó trong những tháng đầu năm, thì xuất khẩu gạo lại bất ngờ tăng mạnh, cả về lượng lẫn giá trị. Thế mạnh tỷ đô của Việt Nam, dự báo vượt cả Thái Lan.