Ba kịch bản ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh vừa lên 3 kịch bản ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa trên địa bàn khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.