Phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu xúc phạm danh dự, thân thể người học

Mức phạt được quy định cụ thể tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/03/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.