Thi tốt nghiệp THPT 2020 đúng mùa mưa bão, kích hoạt phương án dự phòng khi cần

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra đúng vào mùa mưa bão ở nhiều địa phương.