Đơn giản hóa thủ tục đòi bồi thường bảo hiểm xe máy

Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm sớm hoàn thiện dự thảo nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới theo hướng đơn giản hóa thủ tục yêu cầu bồi thường.