Bệnh viện Bạch Mai giải thể nhiều đơn vị dịch vụ

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định giải thể nhiều đơn vị dịch vụ như dịch vụ ăn uống, dịch vụ bán báo, tang lễ và nhiều dịch vụ khác đã phải dừng hoạt động.