Phú Thọ: Trao giải thưởng các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 18/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ trao giải thưởng của Trung ương cho các tác giả, đơn vị đạt giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020.