Tạm đình chỉ phát hành ‘Từ điển chính tả tiếng Việt’

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho biết, nhà xuất bản này đã có văn bản tạm đình chỉ cuốn Từ điển chính tả tiếng Việt đang ‘nổi tiếng’ trên truyền thông vì có người cho là “sai chính tả”.