Học sinh tiểu học được rút ngắn thời gian học

Tại Thông tư 28/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định một số điểm mới trong quyền của học sinh tiểu học. Đáng chú ý học sinh tiểu học được rút ngắn thời gian học khi thông tư có hiệu lực từ 20/10/2020.