300.000 liều vắc-xin ngừa bạch hầu sẽ được chuyển lên Tây Nguyên

Hôm nay, Viện Vắc-xin và sinh phẩm Nha Trang tiến hành chuyển khoảng 300.000 liều vắc-xin ngừa bạch hầu lên các tỉnh Tây Nguyên.