Phòng dịch COVID-19: Hành khách trên 7 chuyến bay này cần liên hệ gấp với cơ quan y tế

Bộ Y tế tiếp tục xác định thêm các chuyến bay có người nhiễm COVID-19 và yêu cầu hành khách cần liên hệ gấp với các cơ quan y tế.