Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (sáng ngày 20/3), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua…