Mỹ xem Việt Nam là 'hình mẫu chống dịch COVID-19’

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ xem Việt Nam là hình mẫu trong công tác chống dịch COVID-19, và hai bên có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm chống dịch và phục hồi kinh tế.