Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng điều hành họp Ban Chỉ đạo Chương trình VNEEP 3

Sáng 26/2/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã điều hành họp Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gia đoạn 2019- 2030 (Chương trình VNEEP3). Tham dự có đại diện các bộ, ngành và đơn vị liên quan.