Hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm có thể phạt 12 năm tù

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội ban hành ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 1/7/2008, quy định rõ những chế tài đối với các hành vi vi phạm việc chống truyền nhiễm dịch bệnh.