Đang xem xét thu hồi gần 5.000m2 đất công bị con trai bí thư xã ở Quảng Bình lấn chiếm

UBND xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) vừa có quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng với con trai Bí thư xã này về hành vi tự ý lấn chiếm 4.824,3m2 đất công. Đồng thời, Huyện ủy Lệ Thủy cũng yêu cầu Phòng TN&MT huyện này tham mưu thu hồi số diện tích đất công bị lấn chiếm.