Hải Phòng: Búc xúc của 22 hộ dân Đ10 Đồng Quốc Bình khi bị ép giải phóng mặt bằng

Theo quy định của Luật Nhà ở , 22 hộ dân là cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Y dược Hải Phòng đang ở Khu tập thể Đ10 Đồng Quốc Bình, Hải Phòng được “thuê, thuê mua nhà ở xã hội, khi phải di chuyển chỗ ở phục vụ cho Dự án". Tuy nhiên, 22 hộ dân này đang bị chính Lãnh đạo Trường này “ép” nhận “hỗ trợ từ nguồn quỹ riêng” do Hiệu trưởng vận động?