Quảng Trị: Biên phòng thu giữ gần 10 vạn chiếc khẩu trang giữa thời dịch ở biên giới

Hàng chục ngàn khẩu trang y tế được các đối tượng tập kết ở 3 địa điểm tại khu vực biên giới, chờ vận chuyển sang Lào tiêu thụ.