Đề nghị chấm dứt Quyền Cục trưởng QLTT Hải Dương

Tổng cục QLTT kiến nghị Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải Quyền Cục QLTT Hải Dương, bố trí là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.