Trình báo cáo dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trước 1/5

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam để Bộ GTVT hoàn chỉnh dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị.