Đà Nẵng: Vì sao hủy kết quả đấu thầu dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên?

Ngày 3/2, Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, đơn vị đã phát hành hồ sơ đấu thầu lại dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên.