Năm 2020, đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu năm 2020 tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.