Những quần thể dự án đa tiện ích sẽ chiếm lĩnh thị trường bất động sản năm 2020

Các chuyên gia bất động sản dự báo, những quần thể dự án đa tiện ích sẽ chiếm lĩnh thị trường trong năm nay.