Dưa lưới khắc chữ thư pháp còn nằm ngoài vườn đã “cháy hàng”

Hiện toàn bộ số dưa này đã có đơn đặt hàng từ khi trái còn nằm trên dàn, với giá bán từ 700.000 – 1.000.000 đồng/cặp, cao gấp 5 lần so với dưa thương phẩm.