Bảo hiểm Hàng không đặt mục tiêu TOP 5 thị trường Bảo hiểm Việt Nam

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ. Mục tiêu của VNI hướng đến TOP 5 năm 2025 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cùng tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin mang lại tiện ích cho khách hàng.