Nuôi loài thú 2 mắt đỏ như hạt lựu, cứ bán 1 con thu 1,7 triệu đồng

Nhờ nuôi chồn hương - loài thú có đôi mắt đỏ như hạt lựu mà gia đình ông Trần Văn Long, 51 tuổi, ở ấp Phước Chí A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long của của ăn của để. Giá bán chồn thương phẩm hiện nay từ 1,5-1,7 triệu đồng/con.