Khơi thông thị trường nội địa, gỡ khó cho vùng nuôi tôm hùm

Xuất bán không được, giữ lại cũng chẳng xong là tình cảnh vào lúc này của người nuôi tôm hùm do từ khi xảy ra dịch COVID-19, thị trường xuất khẩu tôm hùm đã bị đóng băng.