Thanh Hóa: Xiết chặt quản lý việc vận chuyển, tiêu thụ các loài động vật hoang dã trái phép

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 1781/UBND-NN về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã trái phép.