Thu nhập người dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước

20/04/2024 11:09

Trong 6 vùng trên cả nước thì Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt khoảng 6,3 triệu đồng/tháng; vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 3,1 triệu đồng/tháng.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2022. Theo đó, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm % so với năm trước đó. Thu nhập tăng đều ở cả thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt gần 5,95 triệu đồng/người/tháng (tăng 10,3 điểm % so với năm 2021) cao gấp 1,54 lần thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng (tăng 10,8 điểm % so với năm 2021).

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội và TP.HCM trong 10 năm qua tăng lên đáng kể. Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng, con số này tăng lên 6,4 triệu đồng/tháng vào cuối năm 2022.

Tương tự, tại TP.HCM thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 2,7 triệu đồng/tháng, tăng lên mức 6,3 triệu đồng/tháng vào năm 2022.

Trong 6 vùng trên cả nước thì Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt khoảng 6,3 triệu đồng/tháng; vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 3,1 triệu đồng/tháng.

Thu nhập người dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nhóm hộ gia đình giàu nhất (nhóm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đầu người đạt 10,2 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 20% dân số nghèo nhất) có thu nhập bình quân đầu người khoảng 1,35 triệu đồng/tháng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, năm 2022 chi tiêu bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 2,8 triệu đồng, giảm 3,3 điểm % so với 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, có thể thấy dưới tác động của dịch COVID-19 các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các hộ sống ở khu vực thành thị. Chi tiêu bình quân đầu người ở thành thị là 3,3 triệu đồng/tháng, trong khi ở khu vực nông thôn là gần 2,5 triệu đồng/tháng.

Chi đời sống chiếm tỉ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình năm 2022. Chi cho đời sống bình quân một người là 2,7 triệu đồng/tháng, trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người xấp xỉ 1,3 triệu đồng/tháng và không phải ăn uống là 1,4 triệu đồng.

Sự bất bình đẳng trong chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất là 3,2 lần năm 2022. Theo đó, chi tiêu đời sống bình quân đầu người nhóm giàu nhất gần 4,1 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm nghèo nhất khoảng 1,3 triệu đồng/tháng.

Điểm nổi bật là chênh lệch giữa 2 nhóm giàu nhất và nghèo nhất năm 2022 có phần được cải thiện so với năm 2020 (chênh lệch năm 2020 là 5,7 lần) trong đó chủ yếu là do chi tiêu đời sống của nhóm giàu nhất giảm mạnh (5,7 triệu năm 2020 giảm còn 4,1 triệu năm 2022).

Huyền My (t/h)
Bạn đang đọc bài viết "Thu nhập người dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước" tại chuyên mục ĐỜI SỐNG.