Ngân sách Nhà nước bội thu hơn 100 nghìn tỷ đồng

30/11/2021 14:59

Lũy kế 11 tháng năm 2021, ngân sách Nhà nước bội thu khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 80 nghìn tỷ đồng so với tháng liền kề.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Nguồn ảnh internet)

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn ảnh internet

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021, trong đó cập nhật một số thông tin về thu, chi ngân sách Nhà nước.

Theo đó, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2021 ước đạt 1.312,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán năm. Cụ thể, thu nội địa 1.075,8 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9%; thu từ dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 151,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 201,2 nghìn tỷ đồng, bằng 112,7% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 139,2 nghìn tỷ đồng, bằng 93,8%. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 187,5 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1%.

Khoản thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 243,1 nghìn tỷ đồng, bằng 102,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 102,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 48,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6%; thu tiền sử dụng đất 124,7 nghìn tỷ đồng, bằng 112%.

Về chi ngân sách, tổng chi lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2021 ước đạt 1.212,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 845,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5%; chi đầu tư phát triển 270,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%; chi trả nợ lãi 88,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80%.

Như vậy, ước tính tới 15/11/2021, ngân sách Nhà nước bội thu khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 80 nghìn tỷ đồng so với thời điểm 15/10/2021. Trước đó, tại ngày 15/10/2021, bội thu ngân sách nhà nước chỉ khoảng 19,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê đánh giá, hoạt động sản xuất kinh doanh; xuất, nhập khẩu được phục hồi trong trạng thái “bình thường mới” đã tác động tích cực làm thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 11 tăng 73,3% so với cùng kỳ tháng trước.

 

Trang Nguyễn
Bạn đang đọc bài viết "Ngân sách Nhà nước bội thu hơn 100 nghìn tỷ đồng" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).