Danh sách các đơn vị chưa khắc phục số tiền chậm đóng BHXH sau kết luận thanh tra

08/12/2023 08:44

Thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các đơn vị sử dụng lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội tại Thủ đô.

PV