Chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT từ 2021

23/11/2020 15:23

Kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Từ năm 2021, sẽ có những thay đổi về BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế:

1. Tăng tuổi nghỉ hưu

Kể từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau: Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi). Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

2. Thay đổi trong quy định tỷ lệ hưởng lương hưu

- Với nam:

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành nghỉ hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm BHXH thì được 45%).

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 1-1-2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

- Đối với nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%; sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

3. Thay đổi về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh

Từ ngày 1-1-2021, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ sau đây:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước (Hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT).

-  Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

PV

"https://thuonghieucongluan.com.vn/chinh-sach-moi-ve-bhxh-bat-buoc-bhyt-tu-2021-a119892.html"

Bị nhiễm, cách ly do COVID-19 sẽ được bảo hiểm thanh toán những chi phí nào? Bị nhiễm, cách ly do COVID-19 sẽ được bảo hiểm thanh toán những chi phí nào?

Do COVID-19 được bổ sung vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, nên BHYT thanh toán phí khám và điều trị.

Quy chế đấu thầu dịch vụ bảo hiểm: “PVN cần thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu” Quy chế đấu thầu dịch vụ bảo hiểm: “PVN cần thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu”

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) qua đó đề nghị PVN cần “thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu...

Theo thuonghieucongluan.com.vn