Điểm tên một số loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ từ ngày 01/01/2025

23/02/2024 08:12

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết: Luật Đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 01/01/2025, trong đó chia các nhóm sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với đất không có giấy tờ.

1

Điểm tên một số loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ từ ngày 01/01/2025. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Cụ thể các nhóm gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được UBND cấp xã nơi có đất, xác nhận không có tranh chấp. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất, xác nhận không có tranh chấp. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

"Quá trình cấp sổ đỏ, nhất là các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng thì căn cứ thực tế sử dụng đất, lịch sử quản lý đất đai là điều hết sức quan trọng. Phải khẳng định, khi cấp giấy chứng nhận cho người dân mà để xảy ra tranh chấp, phức tạp hơn càng không nên. Đồng thời, chỉ có cán bộ trực tiếp gắn bó với người dân, trực tiếp nắm quỹ đất ở địa phương, trực tiếp quản lý di biến động của đất đai trong suốt quá trình lịch sử sử dụng đất đai mới nắm được việc này. Trong đó, phải đảm bảo đất không có tranh chấp, sử dụng ổn định. Ổn định có nghĩa sử dụng vào mục đích, thời gian nhất định", Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật đất đai mới sẽ giúp tạo thuận lợi cho người dân trong cấp sổ đỏ, quy định rõ điều kiện mới về chính sách, còn lại là việc tổ chức thực hiện và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

2

Điểm tên một số loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ từ ngày 01/01/2025. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

 Để làm tốt chính sách này, theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân phải đảm bảo ba yếu tố. Trong đó, yếu tố về pháp luật phải có đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, được UBND cấp xã xác nhận. Tiếp đến là yếu tố thực hiện thì chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, thậm chí các cơ quan thanh tra, kiểm tra phải xem xét việc thực hiện có gây khó khăn cho người dân không: "Việc này không thể quy định cụ thể trong luật. Nhưng trong Nghị định sẽ đưa vào trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ trong trường hợp này để hạn chế tối đa gây khó khăn, phiền hà cho người dân".

Tiếp nữa, Thứ trưởng Lê Minh Ngân chỉ rõ ý thức của người dân phải đảm bảo việc đề xuất cấp sổ đỏ đúng pháp luật, không để xảy ra mâu thuẫn xã hội trong quá trình thực hiện chính sách: "Đây là chính sách rất tốt vừa kế thừa của các Luật Đất đai trước đây và căn cứ vào thực tiễn hiện nay để có chính sách đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện các chính sách dưới luật, đồng thời, với trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để giám sát việc thực thi chính sách cho tốt".

Theo Thương Hiệu Và Công Luận