Cả nước hiện có 278 doanh nghiệp thẩm định giá

23/03/2024 09:30

Tính đến ngày 1/1/2024, cả nước có 278 doanh nghiệp thẩm định giá (TĐG) được thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG.

Hoạt động nghề TĐG thường xuyên được củng cố trên các phương diện, nhất là khi Luật Giá được ban hành năm 2012. Từ 44 doanh nghiệp và 184 thẩm định viên về giá năm 2009, đến ngày 1/1/2024, cả nước có 278 doanh nghiệp TĐG được thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG, 21 doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG.

Cả nước hiện có 278 doanh nghiệp thẩm định giá- Ảnh 1.

Tính đến ngày 1/1/2024, cả nước có 278 doanh nghiệp thẩm định giá (TĐG) được thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG. Ảnh: Dangcongsan.vn

Thực hiện quy định của pháp luật về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG, Bộ Tài chính đã cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG cho 14 doanh nghiệp (năm 2022) và 12 doanh nghiệp (năm 2023).

Để hoàn thiện thể chế pháp luật về TĐG, Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Giá (sửa đổi) và hiện Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024).

Luật Giá 2023 yêu cầu các doanh nghiệp TĐG tăng cả về số lượng và chất lượng thẩm định viên, củng cố quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp TĐG nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động TĐG của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có biến động về thẩm định viên về giá ảnh hưởng đến điều kiện hoạt động.

Ngoài ra, luật đã quy định rõ hơn việc đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp TĐG và quy định rõ thẩm định viên về giá phải là những người có thẻ thẩm định viên và đang hành nghề TĐG tại các doanh nghiệp TĐG. Điều kiện để đăng ký hành nghề phải là người có thẻ thẩm định viên và có kinh nghiệm 36 tháng làm việc thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ TĐG (trừ đối tượng được đào tạo trình độ đại học trở lên theo chương trình định hướng ứng dụng thì cần đủ 24 tháng).

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá đã được Bộ Tài chính quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Bộ Tài chính đã thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của người làm thẩm định giá là một trong những vấn đề quan trọng quyết định chất lượng thẩm định giá.

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới sẽ xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực TĐG để kịp thời trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn luật (2 nghị định, 11 thông tư liên quan đến lĩnh vực TĐG), trong đó ban hành Chuẩn mực TĐG Việt Nam (thay thế cho Hệ thống Tiêu chuẩn TĐG Việt Nam) quy định và hướng dẫn đầy đủ về nghiệp vụ đối với dịch vụ TĐG, đảm bảo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG cũng như việc duy trì các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG...

An Mai (t/h)
Bạn đang đọc bài viết "Cả nước hiện có 278 doanh nghiệp thẩm định giá" tại chuyên mục TIN TỨC.