Tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng quý II có cải thiện

08/07/2024 09:37

Trong năm 2024, 86,2% tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương, bên cạnh đó, vẫn có 11% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây cho thấy, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II có cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét so với quý I và chưa đạt được như kỳ vọng của tổ chức tín dụng (TCTD).

Tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng quý II có cải thiện- Ảnh 1.

Cụ thể, có khoảng 70 - 75,5% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý III và cả năm 2024. Tính trong cả năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 11% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 2,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Trong quý II/2024, các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố nội tại tiếp tục có cải thiện so với quý trước, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2024. Trong đó, nhân tố “Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” cùng với “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị” tiếp tục được đa số các tổ chức tín dụng đánh giá là 2 nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong quý II và dự kiến cho cả năm 2024.

Các TCTD cho biết, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng (nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ và nhu cầu thanh toán) được các TCTD nhận định chỉ phục hồi nhẹ trong quý II/2024, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng.

Trong đó, nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ được nhận định “cải thiện” nhiều hơn so với nhu cầu vay vốn trong cùng kỳ. Tại thời điểm cuối 1uý II/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp được nhận định cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và TCTD khác.

Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý III/2024 so với quý II/2024 và trong năm 2024 so với năm 2023 khi nền kinh tế có nhiều diễn biến tích cực và phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,3% trong quý III/2024 và tăng 10,1% trong năm 2024, cao hơn mức dự báo 9,9% ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,7% trong quý III/2024 và tăng 14,1% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,47% so với mức dự báo 13,6% tại kỳ điều tra trước.

Trong quý II, các TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có biểu hiện“tăng nhẹ”, chưa đạt được kỳ vọng “giảm nhẹ” như kết quả tại thời điểm quý I, con số này được kỳ vọng sẽ giảm trong quý III.

Cùng với đó, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD nhận định tiếp tục “tăng” trong quý II/2024 và dự báo tiếp tục xu hướng “tăng nhẹ” trong quý III. Đánh giá tổng thể năm 2024, các TCTD dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục tăng nhẹ, nhưng tốc độ tăng MBRR đã chậm lại nhiều so với năm 2023

Minh An (t/h)