Quảng Ninh: Chương trình khuyến công 2021 tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế ở địa phương

15/09/2020 16:28

Năm 2021, chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Quảng Ninh.

Trong những năm qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công theo từng giai đoạn.

Việc triển khai các chương trình, đề án tại các địa phương đã hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Ngành nghề được hỗ trợ đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương, nên góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hoạt động đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp, không những giúp cho cơ sở CNNT chủ động về nguồn lao động có chất lượng mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông thôn…

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công được đánh giá đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã thông báo đến Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các địa phương rà soát và hướng dẫn cơ sở CNNT trên địa bàn đăng ký kế hoạch.

Trên cơ sở đăng ký của địa phương, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ sở CNNT. Kết quả khảo sát, có 4 cơ sở CNNT đủ điều kiện để đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021.

Việc triển khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 tiếp tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ thiết bị máy móc cho các doanh nghiệp phát triển các ngành nghề, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiêu biểu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

PV

"https://thuonghieucongluan.com.vn/quang-ninh-chuong-trinh-khuyen-cong-2021-tap-trung-vao-cac-linh-vuc-co-loi-the-o-dia-phuong-a113665.html"

Điện Biên: Khuyến công thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn Điện Biên: Khuyến công thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn

Những năm qua, khuyến công Điện Biên đang từng bước đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh phát huy nội lực, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Lâm Đồng: Dành 73,3 tỷ đồng cho công tác khuyến công giai đoạn mới Lâm Đồng: Dành 73,3 tỷ đồng cho công tác khuyến công giai đoạn mới

Trên cơ sở kết quả đạt được sau 7 năm thực hiện chương trình khuyến công, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch cho công tác khuyến công giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự...

Theo thuonghieucongluan.com.vn