Ngân hàng Nhà nước bổ sung các quy định phát hành thẻ điện tử.

29/09/2021 16:16

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã bổ sung các quy định liên quan đến việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch thanh toán cho hoạt động tiêu dùng, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhằm mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua phương thức không gặp mặt trực tiếp và hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch thanh toán cho hoạt động tiêu dùng, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung các quy định liên quan đến việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử.

ngan1-1632906796.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, dự thảo Thông tư bổ sung Điều 10a về phát hành thẻ bằng phương thức điện tử. Theo đó, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức phát hành thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có).

Bên cạnh đó, tổ chức phát hành thẻ căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch thẻ của khách hàng mở bằng phương thức điện tử nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch qua thẻ ghi nợ (bao gồm hạn mức thấu chi), thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh không vượt quá 100 triệu đồng/tháng.

Tổ chức phát hành thẻ được quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của thẻ mở bằng phương thức điện tử cao hơn hạn mức quy định và được thực hiện thanh toán quốc tế đối với một trong các trường hợp sau: a- Tổ chức phát hành thẻ áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học công dân thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân, đồng thời áp dụng giải pháp cuộc gọi ghi hình (video call) để thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình phát hành thẻ đảm bảo hiệu quả như quy trình nhận biết, xác minh thông tin khách hàng qua phương thức gặp mặt trực tiếp (giải pháp video call phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu: Bảo đảm an toàn, bảo mật; độ phân giải cao; tín hiệu liên tục; cho phép tương tác âm thanh, hình ảnh với khách hàng theo thời gian thực để đảm bảo nhận diện người thật; lưu trữ toàn bộ dữ liệu âm thanh, hình ảnh hoặc bản ghi hình, ghi âm trong quá trình phát hành thẻ cho khách hàng); b- Sau khi tổ chức phát hành thẻ đã thực hiện việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ thẻ chính là cá nhân.

Việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử không áp dụng với khách hàng cá nhân là người nước ngoài và các đối tượng tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

Ngọc Khánh
Bạn đang đọc bài viết "Ngân hàng Nhà nước bổ sung các quy định phát hành thẻ điện tử." tại chuyên mục TIN TỨC. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).