Năm 2045, ngành bán dẫn Việt Nam sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

17/06/2024 09:12

Trong dự thảo Chiến lược phát triển Công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, định hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn phát triển, là một trong các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Thu hút đầu tư, khả năng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn là một trong 3 đột phá mà nghị quyết của Đảng đã xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII. Việt Nam đã cố gắng để vận động, thu hút đầu tư của nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, điện tử bán dẫn…

Năm 2045, ngành bán dẫn Việt Nam sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu- Ảnh 1.

 

Trên thực tế, Việt Nam đã và đang thu hút ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Trong ngành bán dẫn, ngày càng nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và đặc biệt là các tập đoàn của Hoa Kỳ đầu tư, hợp tác cụ thể tại Việt Nam, tiêu biểu như: Intel, Amkor trong mảng đóng gói, kiểm thử; Marvell, Qorvo, Qualcomm trong mảng thiết kế; Synopsys, Cadence trong việc cung cấp công cụ thiết kế chip…

Bộ Thông tin và Truyền thông luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp để có môi trường thuận lợi đầu tư, phát triển. Bộ đã, đang và tiếp tục sẽ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn; đồng thời, tổ chức một số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế về AI, bán dẫn để cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Để có sự định hướng, phát triển lâu dài ngành bán dẫn, Việt Nam đang dự thảo Chiến lược phát triển Công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Mục tiêu đưa Việt Nam đến 2030 trở thành một trung tâm về công nghiệp vi mạch bán dẫn với các hoạt động thiết kế, đóng gói và kiểm thử.

3 yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược này đó là: Thứ nhất, phát triển chip bán dẫn phải đi cùng chiến lược về công nghiệp điện tử. Thứ hai, Việt Nam sẽ đi từ Hub (trung tâm) nhân lực bán dẫn toàn cầu đến công nghiệp bán dẫn. Thứ ba, Việt Nam sẽ là mắt xích trong sự dịch chuyển chuỗi cung bán dẫn toàn cầu.

Từ mục tiêu này sẽ đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong việc cải thiện thể chế, chính sách, phát triển và đào tạo nhân lực, nghiên cứu, hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành hệ sinh thái vi mạch bán dẫn Việt Nam, hợp tác quốc tế.

Định hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn phát triển, là một trong các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Đồng thời, phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam cơ bản có đầy đủ, đồng bộ các hạ tầng về nhân lực, công nghệ, nghiên cứu phát triển, về sản xuất và thị trường ứng dụng, góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam, tạo nền tảng thực hiện thành công chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng chính phủ số tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong dự thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định nhân tài là nền tảng của công nghiệp bán dẫn, lấy nhân lực là ưu tiên hàng đầu, là yếu tố quyết định để tự chủ, trở thành trung tâm nhân sự bán dẫn toàn cầu ở tất cả các công đoạn. Từ đó, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án "phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" hiện đang trình Chính phủ phê duyệt.

Để triển khai thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai các nội dung thuộc Đề án đảm bảo bám sát mục tiêu của chiến lược liên quan về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn quốc gia, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự liên kết của các doanh nghiệp công nghệ vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp bán dẫn.

An Mai (t/h)