Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4/5 chuyên đề báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định

19/04/2022 13:59

Sáng 19/04, Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên thảo luận.

Trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Thực hiện quy định của pháp luật, trên cơ sở đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 để gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về cơ bản, các ý kiến nhất trí với dự kiến nội dung chương trình. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung, điều chỉnh thời gian Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung về: Tài chính, quyết toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình

Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Đối với giám sát chuyên đề, trên cơ sở kết quả lựa chọn của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các ban, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực.

Năm 2023, Quốc hội giám sát hai chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát hai chuyên đề được lựa chọn trong số 5 chuyên đề.

Chuyên đề 1 là “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Chuyên đề 2 là “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030." Chuyên đề 3 là “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chuyên đề 4 là “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo”. Chuyên đề 5 là “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015-2020."

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 chuyên đề theo Phiếu xin ý kiến. Với 4 chuyên đề được lựa chọn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao (2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội).

Q.N
Bạn đang đọc bài viết "Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4/5 chuyên đề báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định" tại chuyên mục TIN TỨC. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).