Thanh Hóa: Hỗ trợ các doanh nghiệp trước tình hình dịch bệnh COVID-19

25/02/2020 22:36

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề.

Theo đó, để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực, địa bàn theo dõi và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1640/UBND-THKH ngày 14/2/2020.

Khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung như: Tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và của tỉnh để các doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Phân công đầu mối chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các cơ quan liên quan để xem xét giải quyết, hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh các biện pháp phòng dịch, cần đồng thời có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài... nhập cảnh để sớm triển khai công việc sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án, phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Khảo sát nhanh các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị mình theo dõi quản lý để đánh giá tác động và đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp cụ thể hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tống hợp cập nhật và kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Theo Hoài Thu (Thương hiệu & Công luận)

"https://thuonghieucongluan.com.vn/thanh-hoa-ho-tro-cac-doanh-nghiep-truoc-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-a87252.html"

Bạn đang đọc bài viết "Thanh Hóa: Hỗ trợ các doanh nghiệp trước tình hình dịch bệnh COVID-19" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).