Người lao động phải làm gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng trong gói 6.600 tỷ?

31/03/2022 14:19

Để được hỗ trợ tiền thuê nhà nhiều nhất 3 triệu đồng/3 tháng, người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện về thời gian, bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động.

Người lao động phải làm gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng trong gói 6.600 tỷ?

Điều kiện hỗ trợ

Gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nhằm thu hút người lao động trở lại thị trường lao động sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hai nhóm được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, với mức 500.000 đồng/người/tháng và người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, chi trả hàng tháng. 

Điều kiện Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trọng điểm Người lao động quay trở lại thị trường lao động
Thời gian ở thuê trọ Từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022. Từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.
Hợp đồng lao động Không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022. Không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và thực hiện từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng giao kết tiếp nối đã thực hiện trước đó.
Bảo hiểm xã hội bắt buộc Đang tham gia bảo hiểm hoặc có tên trong danh sách trả lương tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đang tham gia bảo hiểm hoặc có tên trong danh sách trả lương tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
     

Quy trình và hồ sơ được hưởng hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Về thủ tục, người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo tháng (theo mẫu dưới) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực. 

Người lao động phải làm gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng trong gói 6.600 tỷ? - Ảnh 2.

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu, có link tải phía dưới

Theo trình tự, doanh nghiệp sẽ tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Sau đó, doanh nghiệp gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 2 ngày). 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện để thẩm định trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện là 2 ngày, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là 2 ngày). Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

(Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà)

Theo lãnh đạo Cục Việc làm Vũ Trọng Bình, Quyết định này nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho người lao động còn khó khăn về nhà ở để họ yên tâm làm việc, tham gia phục hồi sản xuất cùng với người sử dụng lao động, hỗ trợ doanh nghiệp "giữ chân" được người lao động để có nhân lực cho phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để giữ chân người lao động vào làm việc, hạn chế việc phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu lao động. Đặc biệt, chính sách hướng tới mục tiêu thu hút trở lại những lao động do tác động của đại dịch COVID-19 đã phải rời bỏ thành phố về quê.

Phương Anh
Bạn đang đọc bài viết "Người lao động phải làm gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng trong gói 6.600 tỷ?" tại chuyên mục XÃ HỘI. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).