22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Hà Nội

15/12/2019 19:49

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng.

Năm 2019, kinh tế-xã hội của Hà Nội phát triển toàn diện, 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch.

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Hà Nội

 

Theo infographics.vn/TTXVN